جاییو یا فردی رو میشناسین که کلکسیون ساعت های اصل قدیمی داشته باشه؟

یه ساعت امگا سوییسی از 1940 داریم میخوایم بفروشیمش

هر جای ایران هم باشه مهم نیست.

به عتیقه فروشی ها بریم؟

تجربه خرید یا فروش مشابه داشتین؟