جای خالی برای ارائه چه محصولی در اینترنت محسوس است؟

امروزه بحث فروشگاه های اینترنتی داغ است و فروشگاه های بزرگی در دنیای مجازی ایجاد شده اند که به خوبی اعتماد مشتریان خود را جلب نموده اند. حال سوال این است که آیا همچنان میتوان فروشگاه اینترنتی کوچکی با فعالیت در یک محصول خاص داشت؟ جای چه محصولی در اینترنت و یا دنیای مجازی خالیست؟

4 پسندیده