جبر یا اختیار؟ مسئله این است. (آيا انسان اختیاری دارد؟)

به نظر شما انسان مجبوره یا اختیار داره؟ و چرا؟
آیا واقعا اختیاری وجود داره؟ یا اینکه ما در حال تجربه نوع جدیدی از معصومیت هستیم؟

پیشنهاد میکنم درباره تقدیرگرایی ژنتیک مطالعه کنید.

5 پسندیده

منظور از جبر و اختیار مشخص نیست
جبر و اختیار فلسفی رو میگید یا غیر اون؟

3 پسندیده

آیا ما اختیار کاری که انجام میدیم رو داریم؟یا داریم نوع جدیدی از معصومیت رو تجربه می‌کنیم؟؟؟

1 پسندیده

بله واقعيت اينه كه ما در حيطه توانايى هامون اختیار داریم توانایی هایی که به واسطه محیط، وراثت و شاید چیزای دیگه برای ما رقم میخوره به این معنی ما نسبت به این محیط و وراثت مجبوریم و تازه این اول راهه چون این عوامل علاوه بر این که بر توانایی های ما تاثیر گذارند در تصمیم سازی های ما هم موثر اند.
اما از نظر فلسفی این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم البته اختیاری که منافاتی با خالق حقیقی و واجب الوجود نداره…
رابطه ای طولی، ربط ما را با خدا مشخص میکنه نه عرضی یعنی یه چیزی شبیه استناد نوشتن گاهی به دست من و گاهی به شخص من (خیلی یه جوری نوشتم نه!!!:wink:)

مراد از معصومیت در اینجا چیه که حالا به دوقسم جدید و قدیم هم معرفی میشه؟
شاید این عنوان رو بیشتر بشه در متون دینی و فقهی پی گرفت که نظریات پیرامونی اونهم متاثر از دیدگاه های الهی و انسان شناختی مکاتب خاص خودشونه.یعنی ماهیت خودش رو مبتنی بر پیش فرض های خاصی پیدا می کنه.بنابراین بسته به جبرگرایی یا مختارانگاری،تفسیرها متفاوته.

1 پسندیده

انسان چون عقل دارد میتواند انتخاب کند و انتخاب مسئولیت دارد پس به اندازه بهره برداری از عقل
اختیار دارد