جذابیت و ارتباط فوق موثر چه اجزای کلیی داره؟

به نظر من میشه این هارو اولویت قرار داد:

 1. عذر خواهی کردن اصولی
  ۲. حل تعارض
  ۳. حسن جویی
  ۴. انتقاد اصولی
  ۵. شفقت (مهربانی)
  با نظر من موافقید؟ اگه نه، نظر شما چیه؟
1 پسندیده

توانایی درک درد و رنجی که طرف مقابل از رفتار ما دیده… و دیدن ماجرا از نقطه ای که شخص مقابل درش به لحاظ موقعیتی(فیزیکی-روحی) قرار داره.

2 پسندیده

البته گفتنی هست قانون خواستی وجود نداره و هر کسی با هر نوع تفکری یه پیشنهاد و دیدی داره