جذاب‌ترین اسم کوچه یا محله‌ای که میشناسی کدومه؟

نامگذاری کوچه‌ها و محله‌ها به نظرم فرایند خیلی جذابی هست. چرا که این نام‌ها یکی از اون اجزا و المان‌هایی هستن که در تعریف و ایجاد حس در فضا و ایجاد هویت مکانی موثرن.

جذاب‌ترین اسم‌هایی که از محله‌های مختلف در شهرتون دیدی چی بوده؟

خودم بلوار گاوه زنگ زنجان رو خیلی دوست داشتم، که البته فکر کنم اخیرا اسمش رو به بلوار ثبوتی تغییر دادن.

2 پسندیده