جذب کسب و کارهای کارامد به پادپُرس به کمک جمع پادپُرسی‌ها

مسیر تکامل پادپُرس، از حضور کسب و کارها و سازمان‌ها در جمع کاربران می‌گذرد: کسب و کارها و سازمان‌هایی که مایل باشند به کمک مخاطبانشان به آفرینش ارزش‌های بزرگتری دست بزنند.

باور داریم وقتی سازمان‌ها و کسب و کارها به گفتگوها وارد شوند، می‌توانند شتاب و جهت مناسبی به آن بدهند و حداقل از چهار نظر حضورشان به نفع گفتگوها خواهد بود:

  • احتمال تکمیل ایده‌های خوب به سمت اجرا بیشتر می‌شود،
  • ایده‌های ناکارامد زودتر مشخص می‌شوند،
  • نظرهای درج شده مشتری‌ها برای بهبود خدمات و محصول به دست صاحب کار می‌رسد،
  • و مهم‌تر از همه: استعدادها و سازمان‌های استعدادپرور همدیگر را در خلال این گفتگوها پیدا می‌کنند.

برای این منظور، دنبال روش‌های موثری هستیم که بتوانیم سازمان‌ها و کسب و کارهای ارزش‌آفرین را به جمعمان اضافه کنیم.

برای شروع بهترین کسب و کارها و سازمان‌ها را آن‌هایی می‌دانیم که جامعه‌ی پادپُرسی‌ها به ایشان اعتماد کافی دارند.

در توسعه‌ی کسب و کار پادپُرس شریک باشید

از شما دعوت می‌کنیم در این مسیر همراهمان باشید: هر کدام از شما ممکن است به کسب و کار یا سازمانی دسترسی داشته باشید که ارزش هم‌آفرینی را می‌داند. از ایشان دعوت کنید تا در قالب یک کسب و کار در پادپُرس حاضر شوند:

و به نشانه‌ی تشکری کوچک، تا سی درصد از درآمد ناشی از حضور ایشان مستقیم شریک باشید.

برای این کار از دو روش می‌توانید کمک بگیرید:

  • قبل از دعوت سازمان، با @padpors تماس بگیرید تا کد دعوتی مختص خودتان در دسترستان قرار دهیم،
  • از کسب و کار یا سازمان بخواهید هنگام پر کردن فرم مربوط به سازمان، نام کاربری شما را به عنوان معرف در فرم قرار دهد.

تا سازمان‌هایی که از طرف شما به پادپُرس اضافه می‌شوند به راحتی قابل ردگیری شوند و با پرداخت ایشان شما هم شریک شوید.

10 پسندیده