جلد کتاب از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

طراحي جلد کتاب، مجله، کاتالوگ يا بروشور تبليغاتي اگر مهمترين قسمت آنها نباشد، مي توان آنرا جزو مهمترين قسمت هاي تشکيل دهنده يک محصول در نظر گرفت. طراحي جلد حرفه اي مي تواند روي تاثير پذيري خوانندگان، انتقال مفاهيم، فروش و بازاريابي کتاب، مجله، بروشور و … تاثير فراوان داشته باشد. بخش عمده اي از جذب مخاطبان يک کتاب، مجله يا يک محصول مشابه اينها، بستگي به طراحي جلد آن بعنوان اولين عنصر ديداري دارد، هرچه جلد جذاب تر و زيباتر باشد اين موفقيت نيز سريع تر حاصل مي شود. توجه به محتوا و طراحي يک جلد مرتبط و جذاب هنري، نيازمند دانش،‌ فکر خلاق و تجربه کافي در اين زمينه مي باشد.

قسمت هاي تشکيل دهنده جلد کتاب
جلد کتاب از سه قسمت تشکیل شده است:

  • روي جلد
  • پشت جلد
  • عطف کتاب، که رابط و ميان پشت و روي جلد است

عطف کتاب همان قمستي از جلد است که روي آن تمام مي شود و با فاصله عطف کتاب پشت جلد آغاز مي گردد. وقتي کتابي در کتابخانه قرار مي دهيم، تنها عطف کتاب ديده ميشود. به همين دليل است که اصلي ترين قسمت جلد کتاب محسوب مي شود و آغاز کننده تعامل کتاب با خواننده مي باشد. زيرا با ديدن و خواندن عطف کتاب است که خواننده آنرا از داخل کتابخانه انتخاب مي کند. بنابراين بايد اطلاعات ثبت شده در عطف کتاب کامل و طراحي آن مجزا از ساير قسمت هاي جلد کتاب باشد، هرچند که به دليل پاره اي از مسائل، در ايران عطف کتاب مجزا از بقيه جلد طراحي نمي گردد.

1 پسندیده