جنسیت نر و ماده چرا در جانداران به وجود اومده؟

تکثیر غیرجنسی یه گونه‌ی زیستی، به نظر خیلی مطمئن‌تر از تکثیر جنسی توسط دو جنس مخالف از یه گونه هست! تو طول تکامل چرا موجودات به سمت دوجنسی شدن پیش رفتن؟!

یا به عبارتی مزایای تولیدمثل جنسی چی هست که یوکاریوت‌ها به این سمت تکامل پیدا کردن؟

نظریه تکامل

4 پسندیده

بنابر اطلاعات شکسته خودم فکر کنم این امر به صورت تصادفی بوجود اومده و جنسیت واحد بوده اما یک اشتباه در کدهای ژن ها باعث شد به تدریج جنسیت نر و ماده شکل بگیره و از اون جا که فرگشت با ایجاد تفاوت شانس بقا رو ایجاد می کنه ، موجوداتی که از یک والد تولید میشن تفاوت کمتری به نسبت موجوداتی که از دو والد بوجود میان دارن. پس فرزندان متفاوت و متنوع ایجاد میشه و احتمال بیشتر سازگاری و شانس بقا و حفظ ژن ها تضمین میشه

3 پسندیده

خوب فقط اطمینان نیست که تعیین کننده موفقیت یه روش در طبیعت باشه. در واقع هر دو روش میتونن به طور همزمان وجود داشته باشن ولی نکته در روند تکامل هم هست. تکثیر دو جنسیتی امکان بقا در شرایط متغیر رو بیشتر ایجاد میکنه چون تنوع ژنتیکی بیشتری ایجاد میکنه! در روش تک-جنسیتی عملا تنها تصادفی در یک موجود میتونه باعث تنوع ژنتیکی بشه ولی در دو-جنسیتی این تصادفها به هم افزوده میشن و سرعت تکامل بسیار سریع میشه.

به عنوان یک حدس: در جانداران بزرگ-مقیاس که تکثیر فرآیندی هست که جنس ماده رو در موقعیت ضعف قرار میده (به دلیل پیچیدگی و نیازهای طبیعی نوزاد)، حمایت جنس نر در این مرحله بسیار حیاتی هست! این هم میتونه دلیلی برای بقای این نوع تکثیر در مقایسه با تک-جنسیتی باشه که هم مراقبت از نوزاد و هم حمایت از اون به عهده یه گونه باشه!

اگر فرآیند تکثیر ساده باشه، مثلا در گیاهان و موجودات با ساختار ساده، به نظر این روش امتیاز خیلی زیادی داره و آمار هم نشون میده که متداولتر هست!

3 پسندیده