جهان هستي چه شكليه؟

فكر ميكني جهان چه شكليه؟
منظور شكل مادي هست…

2 Likes

فکر کنم مثل صفحه س یه صفحه چهار ضلعی ضخیم

1 Likes

تا حالا با این اسباب‌بازی‌های حباب‌ساز بازی کردید؟ به نظر من جهان مثل یه حباب بزرگه که توی اون پر از غباره و یکی از این ذرات غبار، زمینی است که ما روی اون زندگی می‌کنیم.

2 Likes

قطعا اینطور نیست اگر بیشتر دقت کنید متوجه ماجرا میشید

خیلی به جواب نزدیک شُدید اما اگر جواب رو بدونید قطعا شگفت زده خواهید شد.

خیلی نزدیک شدی امیدوارم به جواب درست برسی

بهتره بگیم مثل انگشتره :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses: