جهان چه تجربه های مفیدی برای گسترش صلح داشته؟

اصولا جنگ و دعوا کی پیش میاد؟ وقتی که بحث بهره بردن از منابع هست و یا بر سر عقیده و … آیا تو تجربه های تاریخی لحظات حادی وجود داشته که آدم ها به جای قدرت نمایی و جنگ فیزیکی به گفتگو و امتیاز دهی به هم روی بیارن؟ جوری که منافع همه تامین بشه و جلوی جنگ و درگیری گرفته بشه؟ آیا تجربه تاریخی سراغ دارین که روح انسانی شخصیت ها بر قدرت سخت بچربه؟ لازمه همچین شرایطی چه چیزهایی هست؟

گسترش صلح در جهان

2 پسندیده

فیلمی ساخته شده بر اساس واقعیت بود به اسم «پل جاسوس ها» که سرگذشت مذاکره خوب وکیلی به اسم جیمز داناوان رو میگفت:

2 پسندیده

حرف واسه گفتن زیاده
این روزها هر روز کشتار جدیدی اتفاق میفته.
نمیدونم خوبه یا بد
شاید جمعیت ادما این مدلی کنترل بشه
شاید داریم به سمت نابودی تمدن بشری قدم برمیداریم
باور کنید زمین بدون تمدن بشری جای قشنگ تریست

1 پسندیده