جوراباسور چجوری تو بعضی مطلبا میاد؟

جوراباسور روکه احتمالا تو بعضی صفحات پادپرس دیدین. ولی کسی می دونه جوراباسور چجوری تو بعضی مطلبا میاد؟ اصن تزئینیه به نظرتون یا هدفی داره؟ یه نشان پادپرسه؟ خیلی دوست دارم درباره اش بدونم!

3 پسندیده

جوراباسور توی ایوان پادپرس زندگی می کنه

4 پسندیده

تصور، برداشت و یا داستان پیشنهادی شما چیه؟‌

پ.ن. جوراباسور موجودیه که یه شب مهتاب، یه پادپرسی ِخلاق @sepinoud.keshaavarz بهش وجود و ماهیت بخشید. و فکر میکنم این ماهیت میتونه با خلاقیت بقیه پادپُرسیا تکامل پیدا کنه :wink:

4 پسندیده