جوشیدن آب با برق یا گاز؟

می دونم که بازده کل انرژی در به جوش آوردن آب با یک کتری گازی از بقیه موارد بیشتره. اما جوشیدن آب با برق یا گاز تاثیری بر خواص آب هم داره؟ آیا بین این دو اولویتی هم وجود داره؟

3 پسندیده

شاید در تولید گرما، گاز بهتر عمل کنه، ولی اگر که گرم‌کننده برقی داخل کتری باشه، از نظر انتقال موثر گرما به آب، بازده بالاتری باید داشته باشه.
تفاوتهای زیادی در عملکرد وجود داره، گاز از طریق رسانش گرمائی ظرف گرما رو منتقل میکنه، ولی هیتر برقی به طور محلیتری در انتهای کتری این اثر رو میزاره. به همین خاطر، در حالتی که از برق استفاده میشه، جریانهای همرفتی قویتری ایجاد میشه. این روی مخلوط شدن املاح در آب اثر میزاره نه روی خصوصیات شیمیائی. خیلی با کتری برقی آب کار نکردم، ولی احتمالا این باعث میشه که بعد از جوشیدن نتونید به سرعت استفاده کنید، حداقل کمی بیشتر از حالت گازی باید صبر کنید تا املاح ته نشین بشن!

2 پسندیده

من چون زمان تحصیل تو درس شیمی خیلی کنجکاو بودم در این مورد از معلممان خیلی از این سوالا میکردم جوشیدن آب با برق دو جوره یکی با دو قطعه فلزی که خیلی خطر ناکه چون هم جریان مستقیم در آب هست که هیچگاه نباید استفاده شود هم آب یونیزه میشه که باز هم خیلی خطر ناکه و روش دوم قوری برقی یا سماور برقی که باز هم بوجود آمدن میدان مغناطیسی درون آب باعث میشود خیلی ها از این روش کراهت داشته باشند .

سوال دیگری هم خیلی منو درگیر کرده بود که تا یادم هست بهتره بگم و اون جوشاندن تن ماهی در آب جوش با در بسته هست.معلممان میگفت برای اینکه غذاهای کنسروی به مرور دچار کپک نشوند اندکی فنل به آن میزنند و اگر کنسرو با درب بسته در آب جوش قرار بگیرد باعث ترکیب شدن فنل با محتویات کنسرو میشود که سرطانزاست

3 پسندیده

ما همیشه در منزل از کتری برقی استفاده میکنیم. ولی من تا بحال به این مسئله برنخوردم. یعنی اصلا املاح قابل رویتی وجود نداره که مجبور باشیم صبر کنیم ته نشین بشن.
اگر مفهوم املاح رو درست فهمیده باشم ، شاید علت برگرده به کیفیت آب ها!

2 پسندیده