حد ضرر در یک تعامل انسانی را به چه صورتی بسنجیم؟

خیلی وقت‌ها تعاملاتی داریم که بهمون انرژی منفی می‌دن و ناخوداگاه تنش‌های ذهنی برامون ایجاد میکنن و در عین حال که در ظاهر رابطه نکته‌ای شفاف دیده نمی‌شود، در باطن رابطه ضررهای پیدا و پنهانی از آن به دست می‌آید.

در بورس اصطلاحی داریم که به حد ضرر معروف است و افراد برای اینکه سرمایه‌های خود را به خوبی مدیریت کنند، موقع هر سرمایه‌گذاری حد ضرر قائل می‌شوند.

باور دارم که رابطه‌های انسانی نیز یک جور سرمایه‌گذاری هستند، ضمن اینکه میدونم حتی روابط سخت و دشوار را نیز می‌توان به روابط سالم تبدیل کرد.

با این وجود، فکر میکنم قائل شدن حد ضرر برای یک تعامل حداقل در کوتاه‌ مدت به انسان کمک می‌کند که زمان و انرژی خود را به بهترین نحو سرمایه‌گذاری کند.

ولی چنین حد ضرری را به چه صورتی می‌توان تعریف کرد؟ مخصوصا که انسان‌ها را نمی‌توان به سادگی و مشابه سهم ها به عدد و رقم تبدیل کرد.

بهبود روابط انسانی

1 پسندیده

#کامنت

خب اول برای اینکه به این حد ضرر دیرتر برسین بهتره که وقتی به صورت پنهان و نا محسوس دارین اذیت می شین به فرد مقابلتون صادقانه قضیه رو بگید چون هر چه به تعویق بیوفته سرانجام احتمالا به حالت انفجاری حد ضرر رو چندین کیلومتر جلوتر رد می کنین. یعنی پرتاب می شید از حد ضرر.

حد ضرر خودم وقتی هست که آرامش خودم وطرف مقابل بخواد به هم بخوره. هر چند بعضی اوقات هم این فشارهای روحی رو تحمل می کنیم تا به درک بهتری برسیم و بعد از حد آستانه بهتر بشه رابطه.

اما یه جاهایی هست که علاوه بر این آرامش، شخصیت طرف مقابل رو داری تخریب می کنیم و عزت نفس له میشه و طرفین فقط دارن با عینک “دیو مقابل” به هم نگاه می کنن و جنگ هست با هدف تخریب. اینجا شاید بهتر باشه که رابطه کمرنگ و یا قطع بشه.

2 پسندیده