حذف قبض چه خوبی و چه بدی داره؟

اگر جدیدا به بالای قبضها نگاه کرده باشین، کادر زردی می‌بینین که بهتون میگه از مهرماه ۹۸ قبض صادر نخواهد شد و باید شماره تلفن خودتون رو توی یک سامانه ثبت کنین.

خوبیهای حذف قبض به نسبت روشنه! صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و مسائل اداری مختلف که منجر به این تصمیم شده. ولی نکته اینه که ثبت شماره باید از طرف چه کسی باشه؟ وقتی درصد زیادی در ایران مستاجر هستن، این فرآیند منجر به پیچیدگی اداری خواهد شد.

نظر شما چیه؟ این کار چه مشکلات دیگه‌ای داره؟ اگر که در خارج هستین، آیا سیستمی مشابه دیدین؟

تبعات حذف قبض

2 پسندیده