حرمت نهادن و ادب رو چطور تعریف میکنید؟

چیزی که بهش عمل میکنید و انتظار دارید بهش عمل بشه در این دو تعریف چیه؟ (و نه لزوما چیزی که شنیدید و تعریفی که اهل فن ارائه دادن)

فقط از سمت یک نفر نباشه!
نخود تو دهن طرف سبز بشه!

1 پسندیده

این قسمت منظورت همون رازداری هست؟

اره ولی اگه کمک کردیم به کسی نباید زارت و زارت بگیم اصلا کار خیر باید پنهونی باشه :expressionless: هرجوری که بخوای میتونی فکر کنی اره یکیشم همونه :ok_hand:t4: