حس خوب نسبت به تعطیلات از کجا میاد؟

چرا حس تعطیلات این قدر خوشه، حتی وقتی لزوما خودت تعطیل نیستی؟ :grin: به نظرتون دلیل روانشناسی یا چیزی شبیه به اون داره؟

دلیل حس خوب نسبت به تعطیلات

3 Likes

شاید به خاطر اینکه از بچگی به خاطر مدرسه، در معرض استفاده از تعطیلات بودیم. حس خوب ممکنه از این بیاد، البته در مواردی هم ممکنه آدمها حس مثبتی نداشته باشن.