خدا رو حس کردید ؟

تا حالا شده یه قسمتی از زندگیتون خدا رو با اعماق وجود حس کنید و کمکتون کنه ؟ اگه دوست داشتید مثال بزنید اون اتفاق رو یا درباره ی خدا بنویسید . اون حس رو توصیف کنید …

1 پسندیده