خودسانسوری در بیان؛ اری یا نه؟

به نظر شما در مورد مسائل سیاسی یا مذهبی به خصوص در جامعه باید با مسامحه و سانسور صحبت کرد یا صریح و واضح؟


برای مشارکت تو این بحث فقط ۴۸ ساعت بعد از آخرین پاسخ فرصت دارین.

کاربرهای معتبر، که نشان پادپُرسی رو دارن، می‌تونن تو این گفتگو شرکت کنن.

شرایط مشارکت رو میتونین اینجا مطالعه کنین.

5 پسندیده

بستگی به هدف داره. اگه هدف بقا هست، پیشنهاد میکنم درباره مسائل مذهبی و سیاسی به شکل مدیریت شده ولی قاطع صحبت کنیم.

حتما دلیلی داره که در زبان فارسی می‌گیم: «زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد». به هر حال ضرب المثل ها معمولا ریشه در اتفاقات خود جامعه دارن.

6 پسندیده

بستگی به فرد مقابل داره.

این موضوع به صورت خود کار بعد از 2 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.