داشتن تمایل غیرجنسی به همجنس، همجنس‌گرایی محسوب میشه؟

در قدیم اصلاحی به نام مرید و مراد داشتیم. یک چیزی شبیه عاشق و معشوق اما معمولا فراتر از جنسیت بود و محدودیت های عاشق و معشوق را نداشت. مثلا یک مراد میتونه چندین مرید داشته باشه.
در یونان باستان هم شبیه این روابط بود و معمولا ارباب ها غلامان جوانی داشتند که بهشون نظر داشتند اما وارد هیچ نوع از رابطه جنسی باهاشون نمی شدند فقط یک جنس از دوست داشتن بینشون برقرار بود.
در دنیای امروز این تمایل پذیرفته است؟ آیا همجنس گرایی محسوب میشه؟ میشه جزو اختلالات جنسی مطرح ش کرد؟

3 پسندیده

بسیار بعید میدونم این جزئی از تعریف همجنس‌گرایی باشه و اتفاقا در بین افراد بسیار رایجه: دوستانی که بسیار وابسته به هم هستن یا افرادی که توسط بقیه ستایش میشن و … . اختلال جنسی، معنی جنسی داره و این نوع تمایلات در اون وارد نمیشه.

منتها مثالی که درر مورد ارباب و غلام آوردین کمی متفاوته. از اون طرف هم، تعریف احساس جنسی الزاما محدود به تعریف معمول نیست و فکر میکنم اون تیپ روابط به معنی هم‌جنس‌گرایی به حساب میاد.

2 پسندیده