داشتن غلط املایی در نوشته یک فرد روی قضاوت شما تاثیر داره؟

اگر به نوشته فردی چه در فضای مجازی و چه بصورت مکتوب فیزیکی بربخورید
و از قضا حرف های خوبی هم بزنه
آیا این غلط های املایی داخل کلماتش شما رو به قضاوت درباره او میکشونه یا میگذرید از قضیه :thinking:

2 پسندیده

نمی تونم قضاوت کنم اما یه چیز وحشتناکیه برای من اشتباه تایپی یا روش های مهدکودکی ک می نویسن …
صلم (در اینجا ص و ل و به صورت یکسره خوانده همینطور حروف ساکن اند) =سلام
خَبی (ب حرف ساکن)=خوبی
نمد(ن ساکن میم با کسره)=نمی دونم
یا به این صورت می نویسند که
صلمح خبیح چطوریح بیبیح نپصمح :unamused:
صد در صد اگه حرف های با معنی باشه بهشون تذکر می دم و نشر می دم

2 پسندیده

نه برای من مهم نیست اما حس خوبی هم نمیده