دافعه ای که در بعضی کارا دارید عمدتا از چیه؟

ترس از مخالفت دیگران و جامعه یا ساختار ذهنی خودتون ( موارد دیگه اگه هست بگین )

به نظر من قبل از همه اینا اینه که به نظرمون اون کار سخت و طاقت فرسا میاد. می دونین یعنی چی؟ ما اغلب میخوایم کارهای مهم رو بعد از انجام کارهای کوچیک انجام بدیم. یعنی میخوایم کارهای بی اهمیت تموم شه و درست وقت بذاریم سر موشوع مهم! اما اغلب گند می زنیم! چون انرژی و زمان مفیدمون تموم میشه و وقت نداریم به کار مهممون برسیم و میندازیمش برای فردا و این دایره همیشه در حال تکراره.

3 Likes