درباره قانون حق نشر‌ (کپی رایت) چه می‌دانید؟

حق نشر، حق تکثیر یا copy right به خالق یک اثر این اجازه را می‌دهد تا درباره شیوه استفاده از اثر توسط دیگران تصمیم‌گیری کند. این حق می‌تواند در حیطه کتاب، موسیقی، نقاشی، برنامه‌نویسی، سینما و… تعریف شود. در بسیاری از کشورها جریمه‌های سنگینی برای نقض قانون حق نشر وجود دارد در حالی که در ایران نقض این قانون به راحتی اتفاق می‌افتد.

حق نشر

  • درباره قانون حق نشر چه می‌دانید؟
  • چه محصولاتی شامل این قانون می‌شوند؟
  • در ایران چه مجازاتی برای نقض حق نشر وجود دارد؟
2 پسندیده