در این سناریوی فرضی چه کار می‌کنین؟ (توضیح داخل بحث)

فرض کنین یه ثروت کلان از راه رانت‌خواری و اختلاس به دست آورده‌این و با یه بخشیش پسرتون از ایران خارج شده و داره با کارهاش و بی‌ادبی‌هاش و توهین‌هاش به ملت روی روح و روان مردم سوهان می‌کشه و یه کشور از دستش شاکی هستن و حتی کار به رسانه‌ی ملی کشیده شده…

واکنش شما چیه؟ رفع مسئولیت با یه توییت؟

1 پسندیده