در باره عالم شک و عالم یقین چی میدانید؟

آیا شک داشتن به چیزی خوب است یا بد چرا عده کمی شک را خوب میپندارند و عده زیادی بد در صورتیکه با شک میشود به یقین رسید؟ و اگر شک نبود آیا یقین مفهومی داشت؟

28428551_121774455316856_1846940708712218624_n

5 پسندیده

در کلیله و دمنه در باب اسد و ثور مقوله شک و یقین ( آنجا که خرگوش شیر را به سر چاهی میبرد ) را به زلالی آبی که حکم آینه را دارد تشبیه کرده که تعبیر زیبائیست .
مسلمست که اگر از شک به یقین برسیم یقین استوارتر و محکمتر خواهد بود .

4 پسندیده

شک به خودی خود بد نیست زیرا شک و تردید در وجود کاوشگر انسان بدون تردید وجود دارد و نمی توان به ذهن جستجوگر و کنجکاو انسان خورده گرفت که چرا به چیزهایی شک می کند اما در شک ماندن بد است ؛ انسان باید خود را از گرفتاری در این مرحله رها سازد و به یقین برسد زیرا روح انسان در یقین است که به آرامش می رسد .نکته ی مهم دیگر این است که اگر به یقین نرسیدیم انکار نکنیم مثلا اگر در وجود انسان در کرات دیگر شک داریم و هنوز به یقین نرسیده ایم ،نباید وجود انسان در کرات دیگر را انکار کنیم .

5 پسندیده

شک کردن برای یافتن حقیقت خوبه ولی چون وجود انسان میخواد به یقین برسه در شک ماندن خوب نیست. چون بعد از یقین انسان میتونه به خوبی سرمایه هاش رو رشد بده.

3 پسندیده