در باره عالم های موازی چه میدانید ؟

حضرت حافظ علیه السلام میفرماید :
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست / عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

اگر بشه برای خودمان عالمی بسازیم زیبا آنطور که هم خودمان و هم اطرافیان در آن به آرامش و زیبایی و امید و عشق برسند چرا که نه ؟
شاید رویایی به نظر بیاد ولی میشه.
شاهدش هم دیوان حافظ !
سراسر زیبایی و امید و عشق
بطوریکه هروقت آنرا باز کنید حالتون خوب میشه .
کافیست اهلش باشید !!!

2 پسندیده