در رابطه با دسته‌بندی ایستگاه پرسش

(پادپُرس) #1

پرسیدن سخت نیست، می‌تونی اینجا امتحان کنی!

1 Like
(Lune) #3

می دونم! :neutral_face: :wink: