در رابطه با دسته‌بندی ایستگاه پرسش

پرسیدن سخت نیست، می‌تونی اینجا امتحان کنی!

1 Like

می دونم! :neutral_face: :wink: