در محدوده جغرافیایی ایران کدام فرکانس های ماهواره ای در دسترس است؟

تو خونه هامون فرکانس یاهست و هاتبرد هستش
ترکمن عالم هم تو شبکه رادیو جوان تبلیغ میشه، فکر کنم اضافه شده

حالا کاری ندارم، سوالم اینه که میشه کانال هایی که مربوط به کشور فرانسه یا ایتالیا و یا کانادا رو آورد بالا؟

یا بر حسب جغرافیا کار گذاشته شدن و ماهایی که توی این محدوده جغرافیایی هستیم فقط همین 3 تا فرکانس رو داریم؟

1 پسندیده