در مورد علوم انسانی دانش دانشگاهی مفید تره یا دانش تجربی خودمون؟

منظورم اصلا سوالات پیچیده نیست سوالاتی که برای هر کس پیش میاد رو میگم مثل سوالات فلسفی

2 پسندیده

دانش دانشگاهی تکامل پیدا کرده ی دانش های تجربی افراد در یک فضای دارای ساختاره که بارها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته به نظرم اعتماد کردن به برداشت شخصی خودمون مثل این می مونه که به جای استفاده از ماشین بریم ماشینو از اول با دانش صفر بسازیم.

5 پسندیده

ولی ماشین با علوم انسانی فرق داره ها در حالت ساده تجربه های خودم رو که البته درصدیش هم از تجارب همین دانشمنداست ترجیح میدم

1 پسندیده

به نظر من دانش همان تجربه است تجربه افرادی زیادی که در طول زمان های متمادی تبدیل به دانش برایمان شده، و دانش همان تجربه گذشته است که برایمان در یک وقت تقسیم شده تدریس میشود و خیلی خوب است که ما تجربه ثبت شده ده ساله یا صد ساله یا… اشخاص گذشته مانند داشنشمندان و حتی افراد عادی را در قالب دانش در یک وقت معینی بیاموزیم، اگر ما قرار باشد همه چیز را خود تجربه کنیم عمر مان خیلی کوتاه تر از آن است که همه چیز را خودمان تجربه کنیم پس باید تجربه دیگران را که نوشته اند و امروز برایمان به دانش تبدیل شده است بیاموزیم .

1 پسندیده