در مورد قحطی بزرگ ایران چی می‌دونین؟

کسی اینجا اطلاعاتی در باره ی قحطی بزرگ ایران خلال جنگ جهانی اول داره؟ میشه برام هر انچه می دونید بنویسید؟

برای مطالعه در این زمینه می‌تونین کتاب‌های زیر رو بخونین:

محمدقلی مجد، قحطی بزرگ (۱۲۹۶-۱۲۹۸)، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی بهار ۱۳۸۷ (PDF) (PDF)