در مورد پولطلا و اثرات آن در جامعه و زندگی فردی چه میدانید ؟

پولطلا یعنی انتقال کارکرد های پولی به طلا

به نظرتون این ایده چقدر روی زندگی ما میتونه تاثیر گذار باشه ؟
خودم نزدیک به یک سالی میشه که درگیر این مباحث هستم
امیدوارم برای دوستان شروع خوبی باشه

منابعی رو برای مطالعه میزارم
برای شروع خیلی خوبه

:interrobang: پرسشهای متداول:
@poltala_question

:speech_balloon:گروه پروژه های پولطلا:

:speech_balloon:گروه بحث پولطلا:

:radioactive:موسسه متا:
@MataNevesht