در نقدهاتون از چه کلماتی استفاده می کنید؟

در نقدهاتون از چه کلماتی استفاده می کنید؟
گویا هر چه کلمات بیشتری را بشناسیم آگاهانه و منصفانه تر می توانیم با یکدیگر گفتگو کنیم و بازخورد درستی ارائه دهیم و دریافت کنیم.

98539f4de1bda67c86313186511d8d4f

7 پسندیده

نکات خیلی زیادی هست که میتونه کمک کنه به اینکه وقتی نقد می‌کنیم حالت تهاجمی و تخریبی به خودمون نگیریم. چند روشی که خودم استفاده میکنم، هرچند در کل خودمون باید اعتقاد داشته باشیم نقد برای بهتر شدن و همفکریه نه نفی و تخریب:

  • تاکید روی اینکه به کلیت نظر مقابل حمله نمی‌کنید: من نمیگم حرفت اشتباهه ولی این نکته خاص رو چکار میخوای بکنی؟

  • همراه شدن با طرف مقابل و ارائه نقد به صورت درگیری ذهنی خودمون: من هم این نظر رو دارم ولی این نکته خاص رو نمیتونم وارد کنم

  • گفتن نکات مثبت ایده در ابتدا بعد نکته منفی مورد نقد: این نظر خوبه از این نظر که فلان چیز رو در نظر میگیره ولی مشکلش اینه که فلان چیز رو در نظر نمیگیره

  • تاکید بر اینکه نقد با هدف نفی نظر طرف مقابل نیست بلکه با هدف بهتر و کاراتر کردن اونه: اکثر ایده‌ها و نطرات در ابتدا کامل نیستن و هر نظری با بررسی نکات منفی و مثبتش روشن میشه و میشه با همفکری بهترش کرد

4 پسندیده

بطور کلی منِ کم‌سواد میدونم که فرمول انتقاد اینه:
تعریف + نقد + تعریف
اینجوری, هم دردش کمتره هم تاثیرش بیشتر

3 پسندیده