در پادپُرس نشان‌ها اهدا می‌شوند یا کسب می‌شوند؟


(Farshid Zamani) #1

آیا در پادپُرس نشان‌ها برای افراد از طرف مسئولین اهدا می‌شوند یا اینکه باید خود پادپرسی‌ها آن‌ها را کسب کنند؟


(Jalal Razavi) #2

تا جایی که میدونم هر نشانی یک دلیلی داره و دلیلش هم زیرش نوشته میشه. به صورت اتوماتیک از طرف سیستم اهدا میشه وقتی که کار مورد نظر انجام شده باشه.
یه جورایی میشه گفت نشان ها achievement هایی هستند که با تمام کردن mission ها بدست میان. :thinking: