در چه موقعیت هایی شبیه کودک رفتار می کنید؟

همه کسانی که در پادپُرس هستن احتمالا بالغ شدن، ولی خب همیشه موقعیت هایی پیش میاد که به هر دلیلی، مثل یه کودک میشیم و مشابه یه کودک واکنش نشون میدیم؛ چه کودک خوب و چه کودک مضر.

مثلا خودم وقتی طرف مقابلم پدر و مادرم هستن، به سختی میتونم تو قالب یه ادم بالغ بمونم :roll_eyes: و سریع میرم تو فاز کودکی که نیاز به مراقبت داره و یا داره پاش رو به زمین میکوبه. اکثرا بعد از گذشت کمی زمان متوجه میشم که تو لاک کودک رفتم.

در چه موقعیت‌هایی هست که ادم کودک میشه و مثل یه کودک رفتار میکنه؟

6 پسندیده

من یاد کودکی یه عزیزی افتادم که مادرش غذا دهنش میکرد وقتی فکر میکرد دیگه بسشه مادر میگفت الهی شکر و کودک معترضانه میگفت الهی شکر نه (یعنی هنوز سیر نشده و بازم میخواد بخوره ) مادر بزرگش هم همیشه این موضوع رو تعریف میکرد و با صدای بلند غش غش میخندید

4 پسندیده