در گرانی بنزین، چه کارهایی میتونه به مدیریت تبعات مالی کمک کنه؟

به نظر میاد دیر یا زود شاهد افزایش قیمت بنزین خواهیم بود. از نظر حمل ونقل، چه کارهایی ساده‌ای میتونه به مدیریت فردی و اجتماعی تبعات ناشی از این اتفاق کمک کنه؟ شما چقدر به طور مستقیم از این مسئله تاثیر می‌پذیرین؟

مدیریت تبعات گرانی بنزین

5 پسندیده

من ماشین ندارم ، ولی هفته ای یک بار میرم رستوران ، هر هفته جلوی قیمت های قبلی برچسب جدید چسبیده ، بخاطر گرون شدن ماکارونی هم چند روز پیش که رفتم گفتم پاستا می خوام گفت نداریم.
در کل سیستم جالبی هست ، همه منتظر گرون شدن هستند تا بالافاصله قیمت ها و آپدیت کنند.

3 پسندیده