دورهمی تبدیل ایده به طرح برای «کاهش هدررفت غذا» جمع بندی

پنجشنبه 4 آذر ماه در یک روز برفی دورهمی تبدیل «ایده به طرح» با محور هدر رفت غذا در مرکز خدمات فناوری دانشگاه شریف توسط تیم “پادپُرس” برگزار شد. در این رویداد 7 تیم بر روی موضوع دورریز غذا با رویکردهای مختلف کار کردند و در انتهای روز طرح خود را برای افراد حاضر مطرح کرده و به چالش کشیدند.

تیم ها با ایده هایی در زمینه ی کاهش ومدیریت هدرفت، اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ سازی و در صورت باقی ماندن هدررفت استفاده برای تامین انرژی یا کمپوست بر روی این موضوع کار کردند. راه حل ها از دل بحث‌ها و تبادل نظر جمعی در طی ماه آبان ۱۳۹۵ در پلتفرم “پادپُرس” در آمده بود و این دورهمی برای جمع بندی و نتیجه گیری از ماحصل این راه حل‌ها برگزار شد.

  1. تیم “سبزگاز” بر روی ایده ی استفاده از دورریزهای غذایی برای تولید گاز زیستی حاصل از پروسه ی تخمیر بی هوازی کار کرد و برای بومی سازی و استفاده ی تجاری و کاهش تولید گاز های گلخانه ای طرح خود را سامان داد.
  • تیم" گزینه ی پنجم " با سامان دادن بخش اجتماعی هدر رفت غذا در حوزه ی رستوران ها قصد این را داشت که مردم داور راه حل های استفاده شده ی رستوران ها برای کاهش دورریز غذا باشند.

  • تیم “هم کاسه” هم با استفاده از تکنولوژی قصد داشت که رابطی باشد بین مکان هایی با تولید غذای بالا و دورریز زیاد مانند رستوران ها وسلف ها و مراکزی که می‌توانند از این غذاها بهره ببرند مانند سمن های خیریه.

  • تیم" حلقه مفقوده" به استفاده ازدورریزهای غذایی برای تغذیه ی مرغ های محلی با اضافه کردن کنجاله ی کنجد برای کاهش هدرفت تمرکز داشت وایده ی خود را با الهام از زندگی روستایی برای شهرستان‌های کوچک در نظر گرفته بود.

  • تیم " تِق باکس" با بازطراحی خدمات سلف سرویس، و طراحی ظرف ساده و جذابی که با صدای تق از ظرف اصلی جدا می‌شود، در پی آن بود که هدررفت غذا را در مراکز سلف سرویسی کاهش و کار مشتری‌ها را در تعیین حجم غذای مورد نیازشان راحت کند.

  • تیم " ورمی کمپوست" بر روی نحوه ی استفاده از مواد دورریزغذایی برای تولید کود با کیفیت از طریق مصرف غذا توسط کرم های خاص وتجزیه ی مواد توسط این موجودات وجمع آوری این کود واستفاده در کشاورزی کار کرد.

  • تیم “ایزی بر” با طراحی و کار بر روی ظرف های حمل غذا و استفاده از طراحی اوریگامی مانند به محصولی رسیدند که میتوان آن را در زیر تمام ظرف ها ی دیگر قرار داد وباقی مانده ی غذا را با خود برد بدون اینکه غذا با هم مخلوط شود.

در نهایت تیم هم کاسه توانست نظر بیشتری را به خود جلب کند و یک ظرف میوه هدیه گرفت.

همچنین در این جمع در بین منتقدین ومدعوین خانم عوامی ، آقای درویش، آقای رزمی و آقای حسینی؛ از دانشکده انرژی دانشگاه شریف، سازمان محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات، و شتابدهنده ی شریف حضور داشتند.

کار تیم‌ها با این حرکت تمام نشده، بلکه تازه درک ما از موضوع هدررفت عمیق‌تر شده و قرار بر این است که با کمک گروه محیط زیست شریف بعضی راه حل ها به صورت پایلوت در دانشگاه صنعتی شریف پیاده شود.

14 پسندیده