دور ریز مواد غذایی معادل چه میزان منابع مالی است؟

کل بودجه جهان که از طریق دورریز مواد غذایی و اسراف هدر میره: 750000000000 دلار

ایران رتبه اول رو در جهان به لحاظ دورریز مواد غذایی داره. معادل: 15000000000 دلار

کل گرسنگان جهان به صورت روزانه: 870 میلیون نفر

اسراف منابع مالی

###نقد
تقریبا مطمئنم آمار کمی میلنگه. آمریکا رتبه ی اول رو داره بر طبق تصویر پیوست و ایران اتفاقا در زمینه دورریز وضعیتش خوبه.

مرجع این ارقام کجاس؟

از تصویر زیر از فائو میشه دید که چه در سطح تولید و چه در سطح مصرف اوضاع آسیا نسبتا خوبه.

هدررفت غذا در دنیا

دارم میگردم که یه آماری به دست بیارم از میزان هدررفت غذا در ایران. به جا یه آمار چندین آمار به دست میارم که بعضی هاش زیاد ملموس نیست :sunglasses:.

آمار شماره ۱ از یه مقاله ی لینکدین. با توجه به گزارش وزارت کشاورزی، به طور متوسط در سال 2009 هدر رفت محصولات کشاورزی برابر ۱۹ درصد است.

طبق این آمار ارزش مالی این هدررفت معادل یک چهارم درآمد حاصل از صادرات نفت در آن سال است.
و البته طبق این یکی آمار از خبر آنلاین، ارزش مالی بیش از پنجاه درصد صادرات نفتمون هست.

در شکل می توانید میزان هدررفت منابع غذایی در ایران در سال ۲۰۰۹ را به تفکیک مواد غذایی مشاهده کنید:

آمار شماره ۲. مربوط میشه به مقاله ای در سلامت نیوز، که هدر رفت مواد غذایی ما رو ۲۰-۳۰ درصد برآورد زده.

و طبق این آمار هر کدوم از ما به طور متوسط نون ی که حروم میکنیم، به اندازه ی نیاز یه نفر دیگه س.

که البته تفاوت این دو امار میتونه مربوط به زمان چاپ اون ها هم باشه و این نکته که هدررفت ما با زمان افزایش پیدا کرده.

آمار شماره ۳ . آماری هست که بچه های دانشگاه شریف اندازه گیری کردن: در سطح مصرف کننده و در یک غذاخوری عمومی حدود ۷٪ غذا حروم میشه، البته بدون در نظر گرفتن نان مصرفی.
که این عدد داره هشدار میده که اگه امار ۱۹ تا ۳۰ درصدی بالا درست باشه، یعنی هدررفت غذا در مرحله ی تولید بالاتر از هدررفت غذا در سطح مصرفه.

و البته این آمارها وقتی فقط روی هدررفت محصولات کشاورزی متمرکز شیم، خیلی بزرگتر میشه: بین ۳۵ تا ۷۰ درصد!

4 پسندیده