دوستان از نظر صرفه اقتصادی اسکلت فلزی بهتره یا بتنی؟

مثلا برای یه ساختمان 4 طبقه شما کدوم رو پیشنهاد میدید؟
چند درصد تفاوت قیمت دارن؟
با چه مدل سقف و مصالحی پیشنهاد میدید؟

مصالح ساختمانی

2 پسندیده