دولت دقیقا چه کمکی میتونه به یه استارتاپ بکنه؟

دولت چه کمکهایی میتونه به استارتاپها بکنه؟ چه امکانات و چه تسهیلات رو با چه شرایطی میتونه در اختیارشون بزاره که هم به رشد فضای استارتاپی کمک کنه و در عین حال از معضلاتی برای وارد شدن افراد برای استفاده از امکانات جلوگیری کنه؟

3 پسندیده

از دولت دیگر انتظار کمک مالی نداشته باشید، همین که مشکلات اداری برای تاسیس استارت آپ بوجود نمی آورد خودش کمک بزرگی است.

3 پسندیده