دیگران تا چه حد روی ما تاثیر گذارن؟

اینکه هرکس مسیر زندگیش رو انتخاب میکنه درسته اما بعضی وقت ها کسایی رو میبینم که نقش چندانی توی انتخاب هاشون نداشتن و یه جورایی هرکاری کردن انگار از روی یک فرد دیگه کپی کردن و یا بهشون این وظیفرو دادن که نسخه دوم یک شخص دیگه باشن…
آیا این واقعا درسته که دیگران تا حد زیادی روی ما تاثیر میذارن؟

4 Likes

بستگی به شخصیت هر فرد داره و میزان وابستگیش !

یکی از سخت ترین کارها و ضروری ترین کارها تغییره

2 Likes