رابطه علم بانکداری با علم اقتصاد چیه؟

این روزها مسائل بانکی و اقتصادی بسیار داغ هستن، این سئوالها تو ذهن آدم میاد

  • که علم بانکداری چیه و علم اقتصاد چیه؟ هر کدوم چه کاربرد مشخصی دارن؟
  • آیا در جاهائی بر هم منطبق هستن؟ علوم بانکداری زیر شاخه اقتصاده؟ اگه جدان کجاها به‌هم گره می‌خورن؟
  • قوانین بانکداری کجا تعیین میشه؟ هردوشون با علم حقوق چه رابطه‌ای دارند؟

images%20(13)

2 پسندیده