راجع به حمل و نقل عمومی رایگان درون شهری چه دیدگاه و ایده‌ عملی دارید؟

راهی هست که حمل و نقل عمومی برای افراد در شهر رایگان بشه؟

رفاه ـاجتماعی

این کار چه اثراتی میتونه داشته باشه؟ چه مشکلاتی در مسیر این ایده وجود دارد؟

5 پسندیده

چرا باید رایگان باشه؟
وقتی هزینه زیادی برای تعمیر و نگهداری آن صرف میشه چرا باید ارائه آن رایگان باشه؟
آیا میدانید یکی از عوامل ایجاد اختلاف طبقاتی و ایجاد فاصله زیاد بین طبقه مرفه جامعه وطبقه محروم پائین نگهداشتن نرخ خدمات عمومی بوده و هست!!!
شما نرخ کرایه تاکسی در کشورهای پیشرفته مثل آلمان و کشور خودمان را مقایسه کنید.
در ایران مالکان حمل و نقل عمومی علاوه بر محروم بودن از حقوق اجتماعی و صنفی روز به روز فقیر تر و محروم تر میشوند!!!

خیلی زیاده