راست یا دروغ نقاشی های ورمیر

تا الان 35 اثر به نام ورمیر ثبت شده…اما فقط 26 تا از اون نقاشی ها با امضای ورمیر هستن و این سوال برای بعضی ها هست که واقعا هر 35 نقاشی اثر ورمیر هست یا اون 9 تا نقاشی دیگه کار شاگردان و اطرافیانش هست که به اسم ورمیر ثبت شده؟ورمیر