راهکارتون برای تشویق افراد به بهبود وضع موجود چیه؟

برای تشویق افراد به بهبود وضع موجود، چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟ حس می‌کنید چه انگیزه‌هایی در مورد خودتون برای فعالیت در این مسیر موثره؟

image

سازمانی که شما عضو آن هستید، از چه روش هایی استفاده می کند؟ چقدر برای آدمهای اطرافتون، نگاه به آینده اهمیت داره؟

3 پسندیده