راهکار مقابله با قاچاق شدید سوخت چقدر ارزش داره!؟

اگر راهکاری دارید بفرمایید .
مطمئنا یکی از مهمترین چالشهای ایران سوخت است .
طرف درآمد بیش از ده برابری داره با امکان فروش بینهایت .
بعد درآمد میلیاردی در کشور تولید نقدینگی می‌کنه و در آخر دولت برای مهارش حقوق کارمندهاشو بجای افزایش کاهش میده