رقص دسته‌جمعی یا تک‌نفره، کدوم رو انتخاب میکنین؟

رقص دست‌جمعی یا تک نفره؟ هر کدوم چه حسی داره؟

اگر بخواین انتخاب کنین،

  • برای دیدن رقص، کدوم رو انتخاب میکنین؟
  • برای مشارکت در رقص، کدوم؟

رقص دسته‌جمعی یا تک‌نفره

3 Likes