رمان بیگانه آلبر کامو رو خوندی؟ چقدر با شخصیت مورسو احساس نزدیکی میکنی؟

مورسو یا نمی تواند یا نمی خواهد وارد بازی همگانی بشه. او به همه چیز بی توجه هست فقط به لذت های حسی خوش‌بین هست. کسی که بعد از مراسم خاکسپاری مادرش با دوست مونث اش به سینما رفته و فیلم کمدی میبینه.

من خودمم تا حدودی اینطوریم، فقط لذت های حسی و مقطعی میل زندگی کردن منو بالا میبره؛ ولی باز اینطوری چنگ زدن به لذت های حسی ناشی از پوچی مکنده ای هست که درون ما رو میمکه.

نظرات شما دوستان چیه؟ راجب این رمان و وابستگی افراطی انسان به لذت حسی.

1 Like