رنگ خود ترمیم خودرو

خودرو داریم که رنگش خود ترمیم باشه و خط و خش نخوره؟
تولید صنعتی ام داشته باشه؟

گویا در این مورد بچه هایی از دانشگاه امیرکبیر کارایی کردن. از پلیمرهایی استفاده کردن که علاوه بر ضد خش بودن، ترمیم پذیر هم می باشد.

1 پسندیده