روشن فکری همان نو اندیشی است؟

مدت زیادی ست که مجلات و کتاب های مختلفی را در زمینه ی علوم انسانی با توجه به علاقه ای که دارم، مطالعه می کنم و در اکثر آن ها از افرادی به عنوان روشن فکر و نواندیش نام برده می شود. اما واقعا روشن فکری و نواندیشی چه تعاریفی دارند؟ آیا تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ و اصلا چه کسانی را می توان روشن فکر و یا نواندیش نامید؟

روشن فکری و نواندیشی

4 پسندیده

اگر برداشت خودتان در توصیف روشن فکر و نواندیش را مطرح کنید، راحت تر میشود به موضوع فکر کرد. در قالب کلمه، هر دو به ظاهر به یک مفهوم اشاره دارند.

1 پسندیده

اطلاعی ندارم کلمه نواندیش اساسا از چه مسیری وارد شده ولی این کلمه بیشتر در مقابل سنتگرائی در کشور ما قرار میگیره. ولی روشنفکری (Intellectualism) اساسا به نحوی به اصالت ذهن برمیگرده. هر دوی این مفاهیم در مقابل تکیه کامل بر سنت قرار میگرن ولی نواندیشی اساسا جایگزین خاصی ارائه نمیکنه.
در مورد متون و طرز تفکرهای حال حاضر، بیشتر نواندیش به معنی بالا درسته نه روشنفکر.

7 پسندیده

به نظر من نو اندیش یعنی باز اندیشیند اندیشه و تازه کردن و دوباره اندیشی است، و کسی که نو اندیش هست هرگز متوقف نمیماند به اندیشه دیگران، و تازه اندیشان همیشه اندیشه ای دارند از خود و الا حامل اندیشه دیگران خواهندبود، نو اندیشان سالکان فکرت و کمال آگاهی عقلانی اند و آنی تا آنی به کمال نزدیکتر میشوند و متوقف نمیمانند، ولی به طور کلی، می‌توان گفت که روشنفکری Intellectualism، به معنی مکتب تفکیک دو امر از همدیگر است. به‌همین دلیل است که روشنفکری، به عنوان روح ممیز و انتقادی شناخته می‌شود. همچنین، از روشنفکری، به فلسفه اصالت هوشو قریحه یاد می‌گردد.

2 پسندیده

فکر می کنم برآورد سخن شما یعنی روشنفکری برابر با نواندیشی است،اگر اشتباه می کنم لطفا اصلاح بفرمایید.