زبان انگلیسی را به چه روشی یاد بگیریم موثرتر است؟


(حمیدرضا) #1

در فراگیری زبان دوم، مثلا یادگیری زبان انگلیسی، کدوم روش رو توصیه میکنین؟

  • معلم خصوصی
  • کلاس گروهی؟
  • روشهای خودآموز

0 رأی‌دهنده‌

امکان داره زبان که یک مهارت ارتباطی هست رو با معلم خصوصی به بهترین شکل فرا گرفت؟ آموزشگاه‌ها وقتمون رو تلف نمیکنن؟

یادگیری زبان انگلیسی خصوصی


جمع‌آوری مسئله در حوزه‌ی "آموزش" -- خرداد ۱۳۹۷