زبان در طول زمان بر چه اساسی تغییر میکنه؟

زبان‌های مختلف در سالیان سال تغییر کردن و این تغییرات در ضمن بر روی فرهنگ های استفاده کننده ی این زبان ها تاثیرگذار بودن.

نمونه ای از چنین تاثیری در فرهنگ انسان ها به قلم آقای مجتبی کاشانی در کتاب «دانه باشیم نه سیب»:

«سال هاست كه هيچ كارمندي در تويوتا حق استفاده از سه كلمه : غيرممكن ( Impossible ) ، بهترين ( Best )، هرگز ( Never ) را ندارد و به جای آنها بايد از واژه های من نمی توانم ( I can not )، بهتر (Better )، شايد وقتی ديگر ( May be somtimes ) استفاده کند.»

###پرسش
زبان ها در طول زمان بر چه اساسی تغییر میکنن؟
و به چه صورتی میشه چنین تغییراتی رو در جهتی ایجاد کرد که در اثر آن خود انسان ارتقا پیدا کنه؟

7 پسندیده

پرسش خیلی خوبی است. چه طور یک زبان تغییر می‌کند؟

اگر زبان فارسی را از مشروطه (مثلا ادبیاتی که در نامه‌های رسمی آن زمان وجود دارد) تا به امروز در نظر بگیریم تغییرات بسیار زیادی می‌بینیم. یک بار اتفاقی در کتابخانه دانشگاه تهران کتاب‌های قدیمی را می‌دیدم. خواندن این کتاب‌ها برای من خیلی سخت بود. انگار همه‌شان به ترجمه دوباره به فارسی امروزی نیاز داشتند.

چند عامل به نظرم در تغییر یک زبان خیلی تاثیر گذار است:

  • نویسندگان و نخبگان و ادبیاتی که آن‌ها استفاده می کنند.
  • رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها که بیشتر آدم‌ها را درگیر می‌کنند.
  • فرهنگستان زبان و واژه‌های جدیدی که وارد زبان می‌کنند.
  • اخیرا شبکه‌های مجازی که ادبیات مخصوص به خودشان را دارند و تنها کسانی این ادبیات را می‌فهمند که در چنین محیط‌هایی فعال هستند.
3 پسندیده